เจาะข้อสอบ รองสารวัตรสอบสวน ตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ BC-8568

299.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

เจาะข้อสอบ รองสารวัตรสอบสวน ตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ BC-8568

 

สารบัญ

 

          *  เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา                                                                                                   1

*  เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                       52

*  เจาะข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน                                                                                       97

*  เจาะข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 มี 2 ชุด                                           137

*  เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                       154

*  เจาะข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556                                            170

*  เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตำรวจ พ.ศ.2551และปรับปรุงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553                                              184

*  เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดี พ.ศ. 2546                                                                                                             194

*  เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน  ชุดที่  1                                     213

*  เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน  ชุดที่  2                                    222                                   *  เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน  ชุดที่  3                                    231

*  เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน  ชุดที่  4                                   238

*  เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน  ชุดที่  5                                   250

*  เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน  ชุดที่  6                                   257

*  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษทางด้านโครงสร้าง (Structure/Grammar)      263

*  เจาะข้อสอบรวมภาษาอังกฤษ   ชุดที่  1                                                                                 298

*  เจาะข้อสอบรวมภาษาอังกฤษ   ชุดที่  2                                                                                 302

*  เจาะข้อสอบรวมภาษาอังกฤษ   ชุดที่   3                                                                               307

* เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย แยกเป็นเรื่อง ๆ และเจาะแนวข้อสอบรวม 2 ชุด                          318

ติวเข้มสอบตำรวจ นายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ปริญญาตรี

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)