เจาะข้อสอบ รองสารวัตรสอบสวน ตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ BC-8568

299.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

เจาะข้อสอบ รองสารวัตรสอบสวน ตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ BC-8568

 

สารบัญ

 

          *  เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา                                                                                                   1

*  เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                       52

*  เจาะข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน                                                                                       97

*  เจาะข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 มี 2 ชุด                                           137

*  เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                       154

*  เจาะข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556                                            170

*  เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตำรวจ พ.ศ.2551และปรับปรุงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553                                              184

*  เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดี พ.ศ. 2546                                                                                                             194

*  เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน  ชุดที่  1                                     213

*  เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน  ชุดที่  2                                    222                                   *  เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน  ชุดที่  3                                    231

*  เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน  ชุดที่  4                                   238

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด *ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการสอบถาม โทร.0-2318-6868,081-4969907 Line: @thebestcenter (คลิกที่นี่)

*  เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน  ชุดที่  5                                   250

*  เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน  ชุดที่  6                                   257

*  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษทางด้านโครงสร้าง (Structure/Grammar)      263

*  เจาะข้อสอบรวมภาษาอังกฤษ   ชุดที่  1                                                                                 298

*  เจาะข้อสอบรวมภาษาอังกฤษ   ชุดที่  2                                                                                 302

*  เจาะข้อสอบรวมภาษาอังกฤษ   ชุดที่   3                                                                               307

* เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย แยกเป็นเรื่อง ๆ และเจาะแนวข้อสอบรวม 2 ชุด                          318

ติวเข้มสอบตำรวจ นายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ปริญญาตรี

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)