แนวข้อสอบท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน 3-4 คู่มือ+ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น BC-2009

320.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

BC-2009    นักพัฒนาชุมชน 3-4 คู่มือ+ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

ประกอบด้วย

 ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งงาน
– สายงานนักพัฒนาชุมชน
– ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนาท้องถิ่น
– ระบบการเมืองท้องถิ่น
– การกระจายอำนาจ
– การมีส่วนร่วม และความสำคัญทางการปกครองท้องถิ่น
–การปกครองท้องถิ่นไทย

ส่วนที่ 3 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน
– การพัฒนาชุมชนโดยประชาชนมีส่วนร่วม
– ความหมาย ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
–การพัฒนาภาครัฐกับองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาชน
– การกระจายอำนาจในการพัฒนาและงบประมาณท้องถิ่น

ส่วนที่ 4 เจาะประเด็นเนื้อหาและแนวข้อสอบทุกเรื่องที่ออกสอบ
-เจาะประเด็นสำคัญ(ถาม-ตอบ) รัฐธรรมนูญ 2550
-เจาะประเด็น+แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ 2550 ชุดที่ 1 – ชุดที่ 3
-เจาะประเด็น+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ชุดที่ 1-3
-เจาะประเด็น+แนวข้อสอบพรบ. สภาบลและอบต.
-เจาะประเด็น+แนวข้อสอบพรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
-เจาะประเด็น+แนวข้อสอบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
-เจาะประเด็น+แนวข้อสอบพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ
-เจาะประเด็น+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรว่าด้วยงานสารบรรณ
-เจาะประเด็น+แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540

ส่วนที่ 5 ความรู้ทั่วไปเพิ่มเติม
– เศรษฐกิจพอเพียง
– สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
– นโยบายรัฐบาล
-ประชาคมอาเซียน

ส่วนที่ 6 เจาะประเด็นแนวข้อสอบภาคสนาม

ราคา 320 บาท

จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center

 

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)