แนวข้อสอบท้องถิ่น นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3 คู่มือเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น BC-2276

250.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

BC-2276     นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3 คู่มือเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

 

ประกอบด้วย

1.  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
2.  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
4.  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
5.  ความรู้ทางด้านสาธารณสุข การสาธารณสุขมูลฐาน
6.  คู่มือการดำเนินงานอนามัยและเด็ก
7.  การวางแผนครอบครัว
8.  การส่งเสริมภาวะโภชนาการสำหรับเด็ก
9.  การประเมินภาวะโภชนาการ
10. งานสุขาภิบาล
11. งานควบคุมโรค
12. โรคมาเลเรีย โรคเรื้อน
13. ความรู้พื้นฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
14.  การสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่างกาย
15. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ .ศ. 2540
–  เจาะแนวข้อสอบพรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการพ .ศ. 2540   2 ชุด
–  เจาะแนวข้อสอบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
–  เจาะแนวข้อสอบการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะแนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะแนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

ราคา 250  บาท

    จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)