แนวข้อสอบท้องถิ่น นักวิชาการเงินและบัญชี 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือ+ข้อสอบ BC-2146 - THE BEST CENTER

แนวข้อสอบท้องถิ่น นักวิชาการเงินและบัญชี 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือ+ข้อสอบ BC-2146

250.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

BC-2146   นักวิชาการเงินและบัญชี 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือ + ข้อสอบ

 

ประกอบด้วย

  • พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540
  • พรบ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
  • พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมุลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534
  • พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่  พ.ศ. 2508  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พรบ.ภาษีป้าย  พ.ศ. 2510  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พ.ศ. 2475  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545

 

ราคา 250 บาท

    จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center

 

สามารถเลือกรูปแบบการจัดส่งหนังสือ/คู๋มือที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ หรือ จัดส่งเป็น E-book ทางอีเมล์ในรูปแบบไฟล์ PDF ทางอีเมล์

รายละเอียดคลิกที่นี่!!

รถเข็น

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: 0627030008 (คลิกที่นี่)