แนวข้อสอบท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด 2560 BC-8056

270.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

BC-8056 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด 2560

 

สารบัญ
Øการวิเคราะห์นโยบาย

Øนโยบายและการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Øการวางแผนงบประมาณ

Øการวางแผน  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำยุทธศาสตร์

Øแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)

Øการวางแผนโครงการ

Øการประเมินโครงการ

Øการรวบรวมข้อมูล การพัฒนาระบบข้อมูล

Øการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด *ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการสอบถาม โทร.0-2318-6868,081-4969907 Line: @thebestcenter (คลิกที่นี่)

Øการทำแผนแม่บทชุมชน

Øการจัดการ การบริหารการพัฒนา และการบริหารจัดการ

Øการบริหารงานบุคคล

         – เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

– เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1. จำนวน 40 ข้อ

– เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2. จำนวน 220 ข้อ

-เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3. จำนวน 60 ข้อ

– เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4. จำนวน  ข้อ

 

 ราคา  270  บาท

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center  

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)