แนวข้อสอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น นักวิชาการศึกษา 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น BC-6298 - THE BEST CENTER

แนวข้อสอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น นักวิชาการศึกษา 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น BC-6298

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

BC-6298   สอบท้องถิ่น นักวิชาการศึกษา 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1  ความรู้ทางด้านการศึกษา
        –  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
เจาะข้อสอบ 2 ชุด
–  พระราชบัญญัติว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะแนวข้อสอบ
–  พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
เจาะแนวข้อสอบ
–  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา
เจาะแนวข้อสอบ
–  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
เจาะแนวข้อสอบ
–  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
เจาะแนวข้อสอบ

ส่วนที่ 2  เจาะแนวข้อสอบรวมระเบียบ พรบ ท้องถิ่นทุกตำแหน่งใช้สอบ
         –  เจาะแนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
–  เจาะแนวข้อสอบ พรบ. สภาคำบลและองคืการบริหารส่วนตำบล
–  เจาะแนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
– เจาะแนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล
– เจาะแนวข้อสอบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
–  เจาะแนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
–  เจาะแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

ราคา 260  บาท

        จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center

 

สามารถเลือกรูปแบบการจัดส่งหนังสือ/คู๋มือที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ หรือ จัดส่งเป็น E-book ทางอีเมล์ในรูปแบบไฟล์ PDF ทางอีเมล์

รายละเอียดคลิกที่นี่!!

รถเข็น

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: 0627030008 (คลิกที่นี่)