แนวข้อสอบท้องถิ่น เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 คู่มือ + ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น BC-2016

250.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

BC-2016    เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 คู่มือ + ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

ประกอบด้วย

ส่วนที่  1  งานธุรการ

 • งานธุรการ
 • การเขียนหนังสือติดต่อราชการ
 • ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม

ส่วนที่  2  สรุปเจาะประเด็น  +  แนวข้อสอบ  พ.ร.บ. / ระเบียบเกี่ยวกับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

 • สรุปสาระสำคัญ + แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ชุด 1-3
 • สรุปสาระสำคัญ + แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต.
 • สรุปสาระสำคัญ + แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • สรุปสาระสำคัญ + แนวข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496
 • สรุปสาระสำคัญ + แนวข้อสอบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 • สรุปสาระสำคัญ + แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สรุปสาระสำคัญ + แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
 • สรุปสาระสำคัญ + แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  พ.ศ. 2540
 • สรุปสาระสำคัญ + แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ส่วนที่  3  ความรู้ทั่วไปเพิ่มเติม

 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
 • นโยบายรัฐบาล
 • ประชาคมอาเซียน

ส่วนที่  4  เจาะประเด็นแนวข้อสอบภาคสนาม

 

ราคา  250  บาท

 

จัดทำโดย  สถาบัน  The Best  Center

 

 

 

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)