แนวข้อสอบท้องถิ่น เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 1-2 คู่มือ + ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น BC-4607

250.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

BC-4607   เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 1-2 คู่มือ + ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกอบด้วย

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีและการเงิน + แนวข้อสอบ

บัญฃีแยกประเภท

การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด

แนวข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย

แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

การจัดทำงบการเงิน

แนวข้อสอบการบัญชีการเงิน

การวิเคราะห์งบการเงิน

  • การวิเคราะห์งบการเงิน + แนวข้อสอบ
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  +  แนวข้อสอบ
  •  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 + แนวข้อสอบ
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม + แนวข้อสอบ
  • เจาะประเด็น พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 + แนวข้อสอบ
  • เจาะประเด็น พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 + แนวข้อสอบ

 

ราคา  250  บาท

 

จัดทำโดย  สถาบัน The  Best   Center

 

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)