40519
40519

BC-7615 คู่มือสอบนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ออกใหม่ปี 2560

260.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

BC-7615  คู่มือสอบนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง                                                                      

*พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                           

          –เจาะข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             

          –เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                            

          –เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                  

          –เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                  

          –เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                              

*พรบ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558                                                                            

          –เจาะข้อสอบ พรบ.กองทุนยุติธรรมพ.ศ. 2558                                                      

          –เจาะข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                          

          –เจาะข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540                                      

          –เจาะข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551                                           

          –เจาะข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546               

          –เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                    

          –เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน                                                                                           

 

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)