131
131

BC-029 คู่มือ+แนวข้อสอบ บุคลากร ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

200.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

ประกอบด้วย

–  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานบุคลากร
–  กฎหมายและพรบ.ที่เกี่ยวข้อง
–  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
–  พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540และแก้ไขเพิ่มเติม
–  พรบ. เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
–  พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
–  พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
–  พรบ. กำหนดผนและขั้นตอนการกระจายอนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
–  พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
–  พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
–  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
–  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบันของไทย
–  แนวข้อสอบ (250 ข้อ)

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)