623
623

BC-039 คู่มือเตรียมสอบ ครู สพฐ., ครูผู้ช่วย, ครู กทม. วิชาการศึกษา

180.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

ประกอบด้วย

1) หลักการศึกษา
–  หลักการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542
–  ปรัชญาการศึกษา
–  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
–  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545
–  พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
     –  ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร
–  การจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2544
–  สรุปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
–  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
3)  การจัดกระบวนการเรียนรู้
     –  การจัดการเรียนรู้
–  แนวทางการจัดการเรียนรู้มนแต้ละช่วงชั้น
4) จิตวืทยาการศึกษาและการแนะแนว
     –  จิตวิทยาการเรียนรู้
–  จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
–  องค์ประกอบสำคัญของการเรียนรู้
–  ทฤษฎีการเรียนรู้
–  จิตวิทยาการแนะแนว
5) สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
     –   นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนดลยีทางการศึกษา
–  ความหมายของเทคโนโลยี
–  แนวคิดพื้นฐานของนวัติกรรมทางการศึกษา
6)  การวัดและการประเมินผลการศึกษา
–  การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
–  การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
–  ขั้นตอนการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน
7) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
     –  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
–  ขอบข่ายการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
–  กระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
8) การประกันคุณภาพการศึกษา
     –  การประกันคุณภาพการศึกษา
–  มาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
9) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
–  วิสัยทัศน์
–  หลักการ
–  จุดหมาย
–  มาตรฐานการเรียนรู้
–  ตัวชี้วัด
–  สาระการเรียนรู้
10) 
แนวข้อสอบ

ราคา พิเศษ 180 บาท

จัดทำโดย    ติวเตอร์กุ้ง    สถาบัน The Best Center

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)