109
109

BC-094 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

200.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

ประกอบด้วย

1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประวัติพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
ประวัติการสหกรณ์
ประวัติการสหกรณ์ในประเทศไทย
ความหมายของตรากรมส่งเสริมสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์
วิธีการสหกรณ์
โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และอัตรากำลัง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
2. พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542
3. พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
4. ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
พื้นฐานเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค
แนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
5.  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ การบริหารเชิงกลยุทธ์
หลักและกระบวนการบริหาร
6.  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ การบัญชีสหกรณ์
ลักษณะทั่วไปของสหกรณ์ร้านค้า
โครงสร้างของสหกรณ์ร้านค้า
แผนผังสมุดบัญชีและรายงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ร้านค้า
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการบันทึกรายการซื้อสินค้า
7.  สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
นโยบายรัฐบาลนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์
สรุปนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลอภิสิทธิ์
รายชื่อคณะรัฐมนตรี นายกอภิสิทธิ์
6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน
เอแปค
อาเซียน
แผนนโยบายเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 1 – 10

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)