524
524

BC-1122 นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

180.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบ
นักจัดการงานทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกอบด้วย

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
– เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 1
– เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 2
2. พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
– เจาะแนวข้อสอบ
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
– เจาะแนวข้อสอบ
4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– เจาะแนวข้อสอบ
5แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 11)
พ.ศ.2555-2559
– เจาะแนวข้อสอบ
6ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
– เจาะแนวข้อสอบ
7 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8 นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา

ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกัน
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– การบริหารจัดการงานสำนักงาน
– การใช้ภาษาไทย

ราคา 180 บาท

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)