113
113

BC-130 คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สำนักงานศาลยุติธรรม)

220.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สำนักงานศาลยุติธรรม

      เนื้อหาประกอบด้วย

•  ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2550

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ความรู้จำเป็นในการปฏิบัติงาน
ความรู้เกี่ยวกับหลักการทางการเงิน บัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ
          Δ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่วด้วยการเงิน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          Δ ระเบียบคณะกรรมการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2544
          Δ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)