1093

BC-243 เจาะเกราะ ภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป (ก.พ. ระดับ 4) (ปริญญาโท)

250.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

เจาะเกราะ ภาค ก.
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ก.พ.ระดับ 4)

    ประกอบด้วย

♦   วิชาความสามารถทั่วไป

  ⇔  ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ

          ทดสอบ ความสามารถในการประยุกต์ ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูลต่าง ๆ

⇔    ความสามารถด้านเหตุผล

         ทดสอบ ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ

   ♦    วิชาภาษาไทย

    ⇔  ความเข้าใจภาษา

◊   ทดสอบ ความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้รวมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย

    ⇔  การใช้ภาษา

          ◊   ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียน ประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

     เนื้อหา

   –  ภาควิชาภาษาไทย

—   แนวข้อสอบภาษาไทยเรื่อง การเรียงข้อความ
—   แนวข้อสอบภาษาไทยเรื่อง ประโยครัดกุมและถูกต้องตาม
หลักภาษา รูปแบบที่ 1
—   แนวข้อสอบภาษาไทยเรื่อง ประโยครัดกุมและถูกต้องตาม
หลักภาษา รูปแบบที่ 2
—   แนวข้อสอบภาษาไทยเรื่อง ประโยครัดกุมและถูกต้องตาม
หลักภาษา รูปแบบที่ 3
—   แนวข้อสอบภาษาไทยเรื่อง การสรุปความและตีความ
—   การอ่านบทความสั้น
—   การอ่านบทความยาว
—   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดที่ 1
—   เฉลยชุดที่ 1
—   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดที่ 2
—   เฉลยชุดที่ 2
—   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดที่ 3
—   เฉลยชุดที่ 3
—   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดที่ 4
—   เฉลยชุดที่ 4
—   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดที่ 5
—   เฉลยชุดที่ 5
—   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดที่ 6
—   เฉลยชุดที่ 6
—   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดที่ 7
—   เฉลยชุดที่ 7
—   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดที่ 8
—   เฉลยชุดที่ 8
—   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดทึ่ 9
—   เฉลยชุดที่ 9

    –   ภาควิชาความสามารถทั่วไป
  —   วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 1
—    เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 1
—    วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 2
—    เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 2
—    วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 3
—    เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 3
—    วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 4
—    เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 4
—    วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 5
—    เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 5
—   วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 6
—   เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 6
—   วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 7
—   เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 7
—   วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 8
—   เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 8
—   แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์

    –  แนวข้อสอบ
—   แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.
—   เฉลย


ราคา พิเศษ 250 บาท

   จัดทำโดย    ดร. สิงห์ทอง บัวชุมและติวเตอร์กุ้ง

                    สถาบัน The Best Center

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)