476
476

BC-2610 คู่มือเตรียมสอบจัดการงานทั่วไป (กรมบังคับคดี)

260.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบ
นักจัดการงานทั่วไป
                กรมบังคับคดี

ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ครบทุกเรื่องที่ออกสอบและเจาะแนวข้อสอบในเล่มด้วย

      ประกอบด้วย

1 ความรู้ความสามารถทั่วไป

– พรบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
เจาะแนวข้อสอบพรบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ชุดที่่ 1  – ชุดที่ 3

–  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
เจาะแนวข้อสอบ 2 ชุด
–  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
– เจาะข้อสอบ
–  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่่ดี
–  เจาะข้อสอบ

2 ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอ

–  ความรุู้เกี่ยวกับนโยบายและแผน การจัดทำแผนและบริหารแผน
นโยบาย โครงการ
     –  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

–  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard
–  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนระบบราชการไทย (พ.ศ.2556-2561)

  เจาะแนวข้อสอบความรู้เกีียวกับนโยบายและแผน ชุดที่ 1
– เจาะแนวข้อสอบความรู้เกีียวกับนโยบายและแผน ชุดที่ 2
– เจาะแนวข้อสอบความรู้เกีียวกับนโยบายและแผน ชุดที่ 3
– เจาะแนวข้อสอบความรู้เกีียวกับนโยบายและแผน ชุดที่ 4

– เจาะแนวข้อสอบแนวคิดและทฤษฎีการบริหารทรัพยกรบุคคล      

    จัดทำโดย….ดร. สิงห์ทอง บัวชุม  สถาบัน The Best Center

     ราคา พิเศษ 260 บาท

 

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)