BC-3099 คู่มือ+ ข้อสอบ นักบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - THE BEST CENTER

BC-3099 คู่มือ+ ข้อสอบ นักบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

250.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือ   + ข้อสอบ
นักบริหารงานทั่วไป
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
          ความรู้เฉพาะตำแหน่ง


ประกอบด้วย

    –  การบริหารงานทั่วไป
–  การบริหารธุรกิจทั่วไป
–  การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
–  บทบาทการบริหารงานสำนักงาน
–  โครงสร้างองค์การของสำนักงาน
–  การจัดการพืนที่สำนักงาน
–  ปัจจัยทางกายภาพในสำนักงาน

       –  เครื่องใช้สำนักงาน
–  หน้าที่ในการจัดระบบและวิธีปฏิบัติงาน
–  เครื่องมือปรับปรุงระบบงาน
–  การบริหารงานเอกสาร
–  การจัดทำรายงาน
–  การควบคุมและการกำหนดมาตรฐาน
–  งานเลขานุการ
–  การวางแผน
–  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัสดุ
–  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
–  การเก็บรวบรวมข้อมูล
–  การควบคุมงาน
–  เจาะขอสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
–  เจาะข้อสอบระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
และที่่แก้ไขเพิ่มเติม
       –   เจาะข้อสอบ  หลักการบริหารงานทั่วไป

 

ตะกร้าสินค้า

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: 0627030008 (คลิกที่นี่)