BC-3303 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

250.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบ
 นักวิชาการสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์

       มีทั้งเนื้อหาและเจาะแนวข้อสอบ
ประกอบด้วย

  ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
ประวัติพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
ประวัติการสหกรณ์ในประเทศไทย
ความหมายของตรกรมส่งเสริมสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์
วิธีการสหกรณ์
โครงสร้าง อำนาจหน้าที่่ และอัตรากำลัง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม
      –  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
      –  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
      –  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
–  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
เจาะแนวข้อสอบ การบริหารจัดการและการบริหารธุรกิจ
–  ความรู้เกี่ยวกับการบัญฃีและการเงิน
–  ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค
แนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
–  ความรู้เกี่ยวกับการตลาด
เจาะข้อสอบแนวหลักการตลาด
       –  นโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
   –  เจาะแนวข้อสอบความรู้ด้านการบริหารจัดการ การบริหารธุรกิจ
การเงิน การบัญชี และเศรษฐศาสตร์
–  เจาะแนวข้อสอบ พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

   

       ราคา พิเศษ 250 บาท

      จัดทำโดย   สถาบัน The Best Center

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)