1069

BC-4270 คู่มือ+ข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานศาลยุติธรรม

250.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือ + ข้อสอบ

นักวิชาการเงินและบัญชี
          สำนักงานศาลยุติธรรม

เนื้อหาประกอบด้วย

       –  ประวัติสำนักงานศาลยุติธรรม
–  ความหมายการบัญชี
–  แม่บทการบัญชี
–  มาตรฐานการบัญชี
–  งานการสอบทานงบการเงิน
–  งบการเงิน
–  ระบบบัญชีและการเงิน
–  ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัญแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ GFMIS
–  ระบบงบประมาณ ของสำนักงานศาลยุติธรรม
–  นโยบายแผนงานโครงการและการวางแผนค่าใช้จ่าย

–  เจาะข้อสอบการบัญชีและการเงิน ชุดที่่ 1
– เจาะข้อสอบการบัญชีและการเงิน ชุดที่่  2
– เจาะข้อสอบการบัญชีและการเงิน ชุดที่่  3
– เจาะข้อสอบการบัญชีและการเงิน ชุดที่่  4
–  การวิเคราะห์งบการเงิน
–   เจาะข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน
       –  ระเบียบการจ่ายเงินคงคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
–  เจาะข้อสอบ
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545
–  เจาะข้อสอบ

–  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2544
–  เจาะข้อสอบ
       –  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545
–  เจาะข้อสอบ

–  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543ราคา พิเศษ 250 บาท

   จัดทำโดย…….ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center

 

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)