BC-4515 คู่มือ+ ข้อสอบ นักบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

250.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมข้อสอบ
นักบัญชี
          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
           ความรู้เฉพาะตำแหน่ง


ประกอบด้วย

  – ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
–  ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี
–  องค์ประกอบของบการเงิน
–  งบกำไรขาดทุน
–  การวิเคราะห์งบดุล
–  รายการค้า
–  รายการปรับปรุงบัญชี
–  การวางระบบบัญชี
–  การควบคุมภายในและการตรวจสอบบัญชี
–  การจัดทำงบประมาณ
–  การวิเคราะห์งบการเงิน
–  กรรจัดทำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ
–  เจาะข้อสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
–  เจาะข้อสอบการเงินการบัญชี
–  เจาะข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน
–  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง
–  เจาะข้อสอบ
–  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
–  เจาะข้อสอบพ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
–  เจาะแนวข้อสอบการบัญชีอีก 80  ข้อ

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)