BC-4522 คู่มือ+ ข้อสอบ บุคลากร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

250.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือ   + ข้อสอบ
บุคลากร
       
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
          ความรู้เฉพาะตำแหน่ง


ประกอบด้วย

     – หลักและการบวนการบริหาร
– การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
– ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารงานมนุษย์ (HR)
– การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
– การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM)
– การบริหารงานบุคคล
– บทบาทของการบริหารงานบุคคล
– แนวคิดทางการบริหารงานบุคคล
– การจัดหาบุคลากร
– กระบวนการสรรหาบุคลากร
– การคัดเลือก (Selection)
– การบรรจุ (Placement)
– การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
– ระเบียบวินัยของพนักงาน
– ทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์
– การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard.
– การบริหารค่าตอบแทน
– แรงงานสัมพันธ์
– ระบบข้อมูลบริหารงานบุคคล
– แนวข้อสอบแนวคืิดและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรบุุคคล ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล ชุดที่่ 2
– เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)