581
581

BC-4775 คู่มือสอบนายร้อยตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน

320.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

เจาะข้อสอบนายรัอยตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตร
สายอำนวยการและ
สนับสนุน

             ภายในเล่มเจาะข้อสอบทั้งเล่ม ออกใหม่ในปี 59
พร้อมคำเฉลยอธิบาย

ประกอบด้วย

  

   –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที 54  งานสารบรรณ 2556 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม

– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2548

   –  เจาะข้อสอบภาษาไทย
–  เจาะข้อสอบทักษะงานอำนวยการ

–  เจาะแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
–  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

    –  เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน  ชุดที่  1
– เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน ชุดที่  2
         –  ข้อสอบ MS-Word
–  ข้อสอบ MS-Excel
–  ข้อสอบ MS-PPT
–  ข้อสอบ  INTERNET
–  ข้อสอบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสนเทศ

–  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
–  เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
–  เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรณของตำรวจ

–  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 –  เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ

 ราคา พิเศษ 320  บาท

จัดทำโดย….สถาบัน The Best Center

 

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)