BC-500 เจาะข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

230.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

เจาะข้อสอบ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
                 กรมศุลกากร


ทั้ง เล่มมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนงาน โครงการ และการติดตามประเมินผล การเขียนรายงาน การตัดสินใจ  พร้อมเจาะแนวข้อสอบความรู้ทางด้านวิเคราะห์ และเจาะแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ ออก มากกว่า 400 ข้อ

    ประกอบด้วย

  ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่่
–  การวางแผนงานและโครงการ
–  การประเมินผลแผนงานและโครงการ
–  การจัดทำแผนกลยุทธ์
–  การจัดทำโครงการ
–  การเขียนโครงการ
–  การติดตามและประเมินผล
–  การจัดทำเค้าโครงการประเมินผล
–  ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล
–  การเขียนรายงานการประเมินผล
–  การวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis)
–  การบริหารโครงการ (Project Management)
–  ผู้บริหาร การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา
–  โครงการและแผนงาน
       –  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่  2
– เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3
– เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่  4
– เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่  5

  –   เจาะแนวข้อสอบภาคสนามจริง เหตุการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทั่วไป

 

    จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

 ราคา พิเศษ 230 บาท

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)