BC-501 เจาะข้อสอบ นิติกร กรมศุลกากร

220.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

เจาะข้อสอบ
  นิติกร
         กรมศุลกากร


ทั้งเล่มเป็นการเจาะข้อสอบในแต่ละเรื่อง

    ประกอบด้วย

  –  ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร วิสัยทัศน์ พันธิกจ อำนาจหน้าที่่
–  แนวข้อสอบความรู้เกียวกับกฎหมายศุลกากร
–  เจาะแนวข้อสอบกฎหมายอาญา
–  เจาะแนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
–  เจาะแนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
–  เจาะแนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
–  เจาะแนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และที่่แก้ไข
–  เจาะข้อสอบพรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
–  เจาะข้อสอบ พรบ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
– เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ซ. 2551 2 ชุด
–  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
–  เจาะข้อสอบสนามจริง เหตุการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทั่วไป

  

    จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

 ราคา พิเศษ  220 บาท

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)