BC-6601 คู่มือสอบนักวิชาการขนส่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป กรมการขนส่งทางบก

250.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

BC-6601  คู่มือสอบนักวิชาการขนส่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป กรมการขนส่งทางบก

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบทุี่่เกี่ยวข้องกับการออกสอบ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม           

*การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

            – การบริหารจัดการที่ดี

            – กระบวนการบริหาร

            – หลักการจัดการ Principle of Management

            –แนวข้อสอบ การบริหารจัดการ

*หลักและแนวคิดในการเขียนแผนงาน/โครงการ
      –   แนวข้อสอบ หลักและแนวคิดในการเขียนแผนงาน/โครงการ
*พระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. ๒๕๒๒

*พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

            – เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. ๒๕๒๒

            – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. ๒๕๒๒

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)