38625
38625

BC-6885 คู่มือสอบครู กทม. ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

280.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหาสรุปประเด็นสำคัญ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

BC-6885  คู่มือสอบครู กทม. ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*ภาคความรู้ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถด้านเหตุผล

                –แนวข้อสอบ ด้านตัวเลข                                                                                

                –แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล                                                              

                –แนวข้อสอบ แผนภาพเชิงตรรกศาสตร์

                แนวข้อสอบ อุปมาอุปไมย

*ภาคความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย                                                                                                      

                แนวข้อสอบ การสะกดคำ

                –แนวข้อสอบ การอ่านคำ                                                                      

                –แนวข้อสอบ การใช้คำและความหมายของคำ                               

                แนวข้อสอบ คำราชาศัพท์                                                      

                –แนวข้อสอบ โวหารภาพพจน์                                                                     

                แนวข้อสอบ โวหารการเขียน                                                       

                –แนวข้อสอบ การเรียงลำดับ

                –แนวข้อสอบ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย

                –แนวข้อสอบ เรื่องการใช้คำไม่ถูกต้อง

                –แนวข้อสอบ ทักษะการใช้ภาษา

                แนวข้อสอบ เรื่องการทำความเข้าใจบทความ

                แนวข้อสอบภาษาไทยชุดที่ 1    

                แนวข้อสอบภาษาไทยชุดที่ 2

*ภาคความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู                                              

*วินัยและการรักษาวินัยของครู

*คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

*มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู                                                                                                                     

*จรรยาบรรณวิชาชีพครู

*สมรรถนะวิชาชีพครู

                –  แนวข้อสอบ ชุดที่  1 เจตคติต่อวิชาชีพ

                –  แนวข้อสอบ ชุดที่  2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู

                –  แนวข้อสอบ ชุดที่  3 จริยธรรมและค่านิยม

                –  แนวข้อสอบ ชุดที่  4 ความมีวินัย และการรักษาวินัย

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)