39490
39490

BC-7226 คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมบังคับคดี ออกใหม่ 2560

260.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

BC-7226 คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมบังคับคดี ออกใหม่ 2560

ประกอบด้วย

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม  อำนาจหน้าที่  โครงสร้าง            

          –  แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551                              

          –  แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2557           

          –  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548                       

          –  แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                         

          –  แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540                          

*การวิเคราะห์                                                                                            

*การวางแผน                                                                                               

*การประสานงาน                                                                                        

*การจัดการองค์การ                                                                                     

          –แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ และการวางแผนงาน                                            

          –แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลภาครัฐ                                                    

          –แนวข้อสอบ งานประชาสัมพันธ์                                                              

          –แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                             

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)