BC-7240 คู่มือสอบครูผู้ช่วย ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ....... กศจ .ใหม่ปี 2560 - THE BEST CENTER

BC-7240 คู่มือสอบครูผู้ช่วย ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ……. กศจ .ใหม่ปี 2560

260.00 ฿

เจาะประเด็นตรงข้อสอบใหม่สอบครูผู้ช่วยปี 2560 นี้

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

BC-7240  คู่มือสอบครูผู้ช่วย ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ……. กศจ .ใหม่ปี 2560

สารบัญ

*ความสามารถด้านตัวเลข     

                –  แนวข้อสอบ การคิดเลขสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ                                           

                –  แนวข้อสอบ โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง                                                              

*ความสามารถด้านภาษาไทย

                –แนวข้อสอบ การอ่านจับใจความสำคัญ    ชุดที่ 1
– 
แนวข้อสอบ การอ่านจับใจความสำคัญ   ชุดที่ 2
– 
แนวข้อสอบ การสรุปความ
–  
แนวข้อสอบ การตีความ
                –แนวข้อสอบ การเรียงข้อความ                                                                                                          

                – แนวข้อสอบ การสะกดคำ
                –  แนวข้อสอบ การอ่านคำ
               –  แนวข้อสอบ การแต่งประโยค                                                                                                                    

*ความสามารถด้านเหตุผล                                                        

                – แนวข้อสอบ การสรุปความทางตรรกศาสตร์                                                                                         

                –  แนวข้อสอบ อุปมาอุปไมย                                                                                                                         

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

*คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู                                                                                        

*มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ                                                                                                     

*มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน                                                                            

*มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                                               

                – แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู                                                  

                – แนวข้อสอบ มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ                                                            

                –แนวข้อสอบ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน มาตรฐานทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                                                                                   

สามารถเลือกรูปแบบการจัดส่งหนังสือ/คู๋มือที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ หรือ จัดส่งเป็น E-book ทางอีเมล์ในรูปแบบไฟล์ PDF ทางอีเมล์

รายละเอียดคลิกที่นี่!!

รถเข็น

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: 0627030008 (คลิกที่นี่)