40949
40949
Sale!

มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร BC-7790

270.00 ฿ 243.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  4
  Shares

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

BC-7790 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร

                                        สารบัญ

ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่       

ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                           

หลักภาษีอากร                                                                                                         

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                                             

ภาษีเงินได้นิติบุคคล                                                                                                   

ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                         

ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                                       

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย                                                                                               

อากรแสตมป์                                                                                                           

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี                                                                                               

สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี                                                                                             

การอุทธรณ์ภาษีอากรฯ                                                                                              

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี                                                          

นโยบายการจัดเก็บภาษี                                                                                               

ประมวลรัษฎากร                                                                                                       

      ***เจาะข้อสอบ ประมวลรัษฎากร                                                                                 

      ***เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560                      

ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                           

      ***แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)        

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง

พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                        

      ***แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณ

และการคลังพ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                          

      ***เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                  

     ***เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                              

      ***เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                              

     

 

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  4
  Shares
 •  
  4
  Shares
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)