V-002 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติด้านวิชาการ หน่วยที่ 22 - THE BEST CENTER

V-002 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติด้านวิชาการ หน่วยที่ 22

220.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

ประกอบด้วย

1. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่3 (พ.ศ.2555-2559) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
2. ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
3. ประวัติวุฒิสภา
4. องค์ประกอบและที่มาของวุฒิสภา
5. ความรู้ในวงงานรัฐสภา
6. การให้บริการวิชาการด้านกระบวนการนิติบัญญัติ
7. การพิจารณาของวุฒิสภากับการควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน
8. คณะกรรมาธิการและอำนาจหน้าที่และบทบาทของคณะกรรมาธิการ
9. เจาะข้อสอบหมวดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรแห่งราชอาญาจักรไทย 2550
10. เจาะข้อสอบความรอบรู้เกี่ยวกับรัฐสภา
11. แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ 2550

ตะกร้าสินค้า

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: 0627030008 (คลิกที่นี่)