VCD-2 นายร้อยตำรวจ สายปราบปราม - THE BEST CENTER

VCD-2 นายร้อยตำรวจ สายปราบปราม

4,500.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

ชุด VCD พร้อมเอกสารประกอบ

ราคา พิเศษ 4,500 บาท

ประกอบด้วย

1.  พรฎว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี
2.  กฎหมายอาญา
3.  สรุปประมวลกฎหมายอาญา
4.  แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
5.  วิธีพิจารณาความอาญา
6.  ข้อสอบวิธีพิจารณาความอาญา
7.  กฎหมายลักษณะพยาน
8.  แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
9.  กฎ กตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
10. กฎ กตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินและการสืบสวน
11. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ
12. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
13. แผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2555

  จัดทำโดย…….ดร.สิงห์ทอง บัวชุม
สถาบัน The Best Center

ตะกร้าสินค้า

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: 0627030008 (คลิกที่นี่)