ประกาศห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เสี่ยงโควิดทุกกรณี

“ประกาศห้ามเคล…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •