แก้ พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ สงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายไม่แจ้งพนักงานควบคุมโรคมีความผิด

“แก้ พ.ร.บ.โรค…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •