ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

เกี่ยวกับ The Best Center

แชร์

with_us_01S       The Best Center Inter Group Co.,Ltd. เป็น บริษัทที่ดำเนินการทางด้านการศึกษาให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปทุกระดับ นับแต่ปี พ.ศ.2528 ถึงปัจจุบัน ผู้บริหาร ดร.สิงห์ทอง บัวชุม และ อาจารย์จันทนี บัวชุม (ติวเตอร์กุ้ง) ได้จัดตั้ง สถาบัน The Best Center” ขึ้นมาและบริหารกระทั่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมานานนับกว่า 20 ปี พร้อมได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจด้านวิชาการของนักศึกษาและบุคคลทั่วไปทั่วประเทศ

with_us_02S       สถาบัน The Best Center พร้อม ทุ่มเทความรู้ความสามารถนำท่านสู่ความสำเร็จและพัฒนาทางด้านการศึกษา ให้เป็นสถาบันที่ได้รับความนิยมตลอดไป โดยทางสถาบันได้ปรับปรุงการเรียนการสอน การเตรียมสอบระดับอุดมศึกษา ทั้งปริญญาตรี-โท-เอก หลักสูตรภายในและต่างประเทศ พร้อมดำเนินการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสอบเข้ารับราชการ อาทิ ก.พ. 1-2-3-4 ปลัดอำเภอ นายร้อยตำรวจ เนติบัณฑิต รวมทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั่วไปที่มีการประกาศสอบเร่งด่วน

with_us_03S       The Best Center ยังได้เปิดสอนทางด้านภาษาอังกฤษโดยติวเตอร์กุ้งผู้มีประสบการณ์โดยตรง ซึ่งมีเทคนิคการสอนพื้นฐาน + หลักการ + การจำสูตร + เทคนิคการประยุกต์และดูโจทย์ให้เข้าใจ + สนุกสนานกับการเรียน ที่รับประกันได้ในหลักสูตร Grammar, TOEIC, TOEFL, ฯลฯ และเป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านการศึกษาครบวงจรที่สมบูรณ์แห่งแรกของประเทศไทยสถาบัน The Best Center ได้ผลิตตำรา + คู่มือ + แนวข้อสอบ และตำราวิชาการอื่นๆ มีจำหน่ายที่ร้านซีเอ็ด ดอกหญ้า นายอินทร์ B2S ทุกสาขาทั่วประเทศ สถาบัน The Best Center หรือที่เวปไซต์ www.thebestcenterbook.com ได้ตลอดเวลา

with_us_04S       กว่า 20 ปี สถาบัน The Best Center และติวเตอร์กุ้ง คณาจารย์ ทีมงานติวเตอร์ คณะผู้บริหารสถาบัน ได้ยืนหยัดด้านการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายชัดเจน มั่นคง พร้อมเคียงข้างนักศึกษาและประชาชนด้วยปรัชญาและรูปแบบการเรียนการสอนที่ บ่งบอกถึงความเป็น “มืออาชีพ” และยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการตลอดมา อนาคตของทุกท่านจะก้าวหน้าสามารถพัฒนาชีวิตได้ มิได้ขึ้นอยู่กับสถาบันใดสถาบันหนึ่ง เพราะนั่นเป็นเพียงส่วนประกอบของการศึกษาหากแต่อยู่ที่ความขยันหมั่นเพียร ของทุกฝ่าย รวมทั้งการกำหนดแนวทางวางแผนการศึกษาให้เรียนจบประสบความสำเร็จ

       ด้วยเหตุนี้ สถาบัน The Best Center จึงพยายามทุ่มเทพลังกายพลังใจ สร้างสรรค์ให้ทุกฝ่ายมีความฉับไวเพียบพร้อมสมบูรณ์ เป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และยกระดับการเรียนการสอนของนักศึกษา และประชาชนทั่วไป เป็นที่แน่นอนที่เราเปิดสอนโดยมุ่งเน้นถึงคุณภาพ ความเอาใจใส่ ชี้นำให้นักศึกษาเกิดความแตกฉานในวิชาความรู้ ให้เกิดความชำนาญในด้านการศึกษาอย่างแท้จริงและเป็นมวลชนที่มีศักดิ์ศรีเป็น บุคคลที่มีคุณภาพ สามารถก่อประโยชน์ ต่อสังคมประเทศชาติและแผ่นดินสืบไป

singtong

ดร.สิงห์ทอง บัวชุม
ปรด., รปด. DPA.,
รปม., นม., นบ.
รางวัลเกียรติคุณ
นักบริหารดีเด่น ด้านการบริหารจัดการการศึกษา

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.