62464
แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน พร้อมเฉลย ชุดที่ 12,

แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน พร้อมเฉลย ชุดที่ 12,

1. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ให้ใช้บังคับเมื่อ […]

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
อ่านต่อ