แนวข้อสอบตำรวจวุฒิ ม 6 สาย อก พร้อมเฉลย สอบตำรวจ ข้อสอบเก่าตำรวจ ชุดที่ 7

ข้อ 1 ถึง ข้อ 4  เป็นข้อสอบแบบอุปมาอุปไมยที่ใช้ภาษา 1. […]

อ่านต่อ

แนวข้อสอบตำรวจวุฒิ ม 6 สาย อก พร้อมเฉลย สอบตำรวจ เปิดสอบตำรวจ ข้อสอบเก่าตำรวจ ชุดที่ 6

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม […]

อ่านต่อ

ข้อสอบตำรวจวุฒิ ม 6 สอบตำรวจ เปิดสอบตำรวจ ข้อสอบเก่าตำรวจ ชุดที่ 5

วิชาคอมพิวเตอร์ แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ,แนวข้อสอบตํารว […]

อ่านต่อ