ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

แจกฟรี!! ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. [No.06]

มาถึงชุดที่ 6 แล้ว สำหรับข้อสอบภาค ก. ก.พ. แจกฟรี!! ไว้ใช้ฝึกฝนเตรียมสอบงานราชการเพื่อเป็นข้าราชการ ใช้เป็นแนวทางในการสอบ ภาค ก. ทุกหน่วยงาน อาทิ ภาค ก. กทม. ภาค ก. ครู ภาค ก.ตำรวจ

แจกฟรี!! ข้อสอบภาค ก ก.พ. [No.05]

แนวข้อสอบภาค ก. ก.พ. ไฟล์ที่ 5 แจกฟรี!! สำหรับท่านที่เตรียมสอบภาค ก. ก.พ. เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม ใช้เป็นแนวทางเตรียมสอบภาค ก.

แจกฟรีข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. [No.02]

มาแล้ว มาแจกกันฟรีๆ สำหรับเตรีมตัวสอบใน 2559 ภาค ก นั่นเอง เกือบ 500 ข้อ ฝึกทำกันให้เต็มที่ ที่สำคัญ ฟรี!!

ข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการ ชุดที่ 1
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา 2.30 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 100 คะแนน

25 33 43 61 89………..

ก. 102 ข. 125 ค. 135 ง. 140

41 121 259 241 65………..
ก. 0 ข. 1 ค. 2 ง. -1
65 245 259 129………….
ก. 79 ข. 53 ค. 41 ง. 39
39 416 525 636…….
ก. 749 ข.747 ค. 684 ง. 648
25 21 17 23 19 15 18……..
ก. 17 ข. 16 ค. 15 ง. 14
ผู้ว่าราชการจังหวัด: 7-> ?:?
ก. นายอำเภอ : 6 ข. เจ้าพนักงานปกครอง : 3 ค. เจ้าหน้าที่ทะเบียน :5 ง. ปลักจังหวัด : 3

Cart
Your cart is currently empty.