คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

ก่อนทำการดาวน์โหลด ให้ Verified Captcha เพื่อยืนยัน โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม หน้า “ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ” แล้วตอบคำถามง่ายๆ

แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.

แนวข้อสอบภาค ก. ก.พ. สำหรับเตรียมสอบภาค ก. ก.พ.

  • วิชาความ สามารถในการศึกษา (เทคนิคการทาข้อสอบอนุกรม สัดส่วน ร้อยละ ข้อมูล กราฟ ตาราง ความสามารถด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ข้อสอบชุดพิเศษ)
  • วิชาภาษาไทย (เทคนิคการทาข้อสอบภาษาไทยอย่างละเอียด ครอบคลุมเนื้อหาการสอบ พร้อมข้อสอบชุดพิเศษ)
  • เทคนิค+ข้อสอบภาษาอังกฤษ (ข้อสอบชุดพิเศษ)