คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย: แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษา ชุดที่ 1-4 400 ข้อ

1. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีกีหมวดและกี่มาตรา