กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 14 ธ.ค. -28 ธ.ค. 2565 รวม 17 อัตรา,

กระทรวงการต่างประเทศ…