สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 ธ.ค. -20 ม.ค. 2566 รวม 31 อัตรา,

สตง. สำนักงานตรวจเงิ…