สนจ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ก.ค. -18 ก.ค. 2565

แชร์

“สนจ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ก.ค. -18 ก.ค. 2565

สนจ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจดามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลชองพนักงานราชการ คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๓๐๔๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจชองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้แก่รองผู้ว่าราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดปฏิบัติราชการแทน และกำกับดูแล และคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๑๓๓๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงาน วิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: แม่ฮ่องสอน (สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.แม่ฮ่องสอน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยืนใบสมัครด้วยตนเองไต้ที่ 

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 – 18 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สนจ.แม่ฮ่องสอน

file 1

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สนจ.แม่ฮ่องสอน

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.