ตำราเรียนราม ENL2001 (LI200) 66107 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา

281.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความสำคัญของภาษา

บทที่ 2 ภาษาสัตว์

บทที่ 3 ภาษาและสมอง

บทที่ 4 ลักษณะหลายหลากของภาษา

บทที่ 5 สัทศาสตร์

บทที่6 คำ

บทที่ 7 วลีและประโยควากยสัมพันธ์

บทที่ 8 แนวคิดเกี่ยวกับวากยสัมพันธ์ปาละและพันธะโดยสังเขป

บทที่ 9 การรู้รับภาษา

บทที่ 10 ปฏิบัติศาสตร์

บทที่ 11 อรรถศาสตร์

บทที่ 12 ภาษา ความคิด และวัฒนธรรม

บทที่ 13 จากตัวเขียนถึงตัวอักษร

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบสินค้า

Cart
Your cart is currently empty.