กยศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 ส.ค. 2565 รวม 6 อัตรา,

แชร์

กยศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 ส.ค. 2565 รวม 6 อัตรา,

กยศ

ลิงค์: https://ehenx.com/17455/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์,เจ้าหน้าที่บังคับคดี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,750-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กยศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกองทุนเงินให้คู้ยืมเพื่อการศึกษา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้คู้ยืมเพื่อการศึกษา

ด้วยกองทุนเงินให้คู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้คู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18750- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บังคับคดี

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18750- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

– เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การเงิน กฎหมาย วิทยาการคอมฯ วิศวกรรมศาสตร์ การบัญชี หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง


เจ้าหน้าที่บังคับคดี

– เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางกฎหมาย บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

๒.๑ รวบรวม ศึกษา วิจัยและวิเคราะห์มาตรการ หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขในการกู้ยืมเงิน หรือหลักเกณฑ์ ในการกู้ยืมแก่สถานศึกษาและผู้กู้ยืมทั้ง ๔ ลักษณะ เพื่อให้กู้ยืมเงินมีบรรทัดฐานและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒.๒ ร่วมจัดทำคำของบประมาณกู้ยืมประจำปี
๒.๓ จัดทำข้อมูลและรายงานต่าง ๆ เสนอกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องตามเวลาที่กำหนดไว้
๒.๔ ร่วมดำเนินการพิจารณาคัดกรองสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เพื่อกำกับให้ได้ สถานศึกษาที่มีคุณภาพอันจะเป็นประโยขน์ต่อนักศึกษา/นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
๒.๕ ร่วมติดตาม ตรวจสอบและกำกับดูแลสถานศึกษาให้บริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นไป ตามมติ นโยบาย ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อประโยขน์ของกองทุน
๒.๖ กำหนดมาตรการติดตามเงินคืนจากสถานศึกษา รวมถึงติดตามทวงถามเงินคืนจากสถานศึกษา เพื่อให้ได้เงินคืนมาครบด้วนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒.๗ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการจัดทำกรอบการให้กู้ยืมของเงินกู้ยืมในแต่ ละลักษณะตามกฎหมายใหม่
๒.๘ ร่วมจัดทำกำหนดการให้กู้ยืมประจำปีการศึกษาและสนับสนุนสถานศึกษาให้ดำเนินงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
๒.๙ กำหนดแนวทางการให้กู้ยืมแก่ผู้กู้ยืมและสถานศึกษาปฏิบัติในการกู้ยืมเพื่อให้เป็นไปตาม นโยบาย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดขึ้น
๒.๑๐ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่บังคับคดี

๒.๑ ข่วยงานลืบทรัพย์ บังคับคดีกับผู้คู้ /ผู้คํ้าประกันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาการบังคับคดี
๒.๒ ช่วยงานไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีระหว่างกองทุนฯ และผู้คู้/ผู้คํ้าประกันหลังจากมีคำพิพากษา ผู้คู้ยืมที่ถูกยึดทรัพย์บังคับคดี


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กยศ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 19 ส.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกยศ

ประกาศรับสมัคร file 1 | file 2 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์,เจ้าหน้าที่บังคับคดี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,750-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กยศ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 19 ส.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกยศ

ประกาศรับสมัคร file 1 | file 2 | เว็บรับสมัคร


คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กยศ

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.