loader-image

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครสอบ 16 ม.ค. -30 ม.ค. 2566 รวม 100 อัตรา,

แชร์

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครสอบ 16 ม.ค. -30 ม.ค. 2566 รวม 100 อัตรา,

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ลิงค์: https://ehenx.com/17998/ หรือ
ตำแหน่ง: อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ม.ค. – 30 ม.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัคร

ประกาศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเริชินเช้าเป็น อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองท้พเรืชิ มีความประสงคํรับสมัครบุคคลพลเรือน (เพศชาย) จำนวน ๑00 อัตรา เช้าเป็นอาสาสมัครพหารพรานนาวิกโยธิน ลังกัด กรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อังหวัดนราธิวาส เที่ชิปฏีน้ตงานในพื้นที่ ๓ อังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

อัตราว่าง : 100 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด
2. วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3. เพศชาย อายุไม่ต่ำากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 36 – 31 ธ.ค. 47)และสำเนาสามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
4. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ําหนัก 45 กิโลกรัม ขึ้นไป มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรําต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
5. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญาใดๆ
6. เป็นผู้ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีถึงที่สุดแล้วมีความผิด เว้นคดีลหุโทษ หรือคดีที่กระทําผิดโดยประมาท
7. ไม่เคยถูกปลดออกจากอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน
8. ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคหรือสภาพร่างกายหรือจิตใจซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้
ตาม มาตรา 41 เป็นตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
9. ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
10. ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี
11. ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก
12. ต้องได้รับวัคนป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID -19) อย่างน้อย 2 เข็ม โดยมีเอกสารรับรองการได้รับวัคชีน (COVID – 19) ของประเทศไทย


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. – 30 ม.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. – 30 ม.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร


คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.