loader-image

เตรียมสอบภาค ก. ก.พ. 2566

แชร์

เตรียมสอบภาค ก. ก.พ. 2566

ลิงค์: https://ehenx.com/18015/ หรือ
เรื่อง:


เตรียมสอบภาค ก. ก.พ. 2566

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) และแบบกระดาษ (Paper & Pencil)

สำนักงาน ก.พ. ได้เผยแพร่กำหนดการเบื้องต้นในการรับสมัครสอบภาค ก. ก.พ. ประจำปี 2566 ทุกระดับวุฒิการศึกษา (ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท) สำหรับการสอบแบบ Paper&Pencil และเฉพาะวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสำหรับการสอบแบบ e-Exam (สอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์) โดยในปีนี้ทางสำนักงาน ก.พ. จะเปิดให้ผู้สนใจสมัครสอบภาค ก. ก.พ. ประจำปี 2566 ได้กรอกข้อมูลล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 6-28 มกราคม 2566 แต่ไม่ใช่การกรอกข้อมูลเพื่อสมัครสอบ เป็นเพียงการส่งข้อมูลเบื้องต้นและแสดงความประสงค์จะสมัครสอบภาค ก. ก.พ. ประจำปี 2566 เท่านั้น ซึ่งจะต้องกลับมากรอก “ข้อมูลเพิ่มเติม และยืนยันการสมัครสอบ” ในแบบฟอร์มการรับสมัครระหว่างวันที่ 30 ม.ค. – 17 ก.พ. 2566 อีกครั้ง ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.

โดยสำนักงาน ก.พ. ได้มีกำหนดการรับสมัครสอบภาค ก. ก.พ. ประจำปี 2566 ดังนี้

ผู้มีคุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ที่สนใจสมัครสอบภาค ก. ก.พ. สามารถเลือกสมัครภาค ก. ก.พ. แบบ Paper&Pencil หรือ e-Exam อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถสมัครสอบทั้งสองแบบได้ในรอบการสมัครสอบปีเดียวกัน

การสอบแบบ Paper & Pencil สำหรับผู้มีคุณวุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท 

 • 6-28 ม.ค. 2566 – กรอกข้อมูลล่วงหน้า
 • 30 ม.ค. – 17 ก.พ. 2566 – รับสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.
 • 30 ม.ค. – 18 ก.พ. 2566 – ชำระเงินค่าสมัครสอบ
 • 20 ก.พ. – 28 มิ.ย. 2566 – Upload รูปถ่าย
 • 10 มี.ค. 2566 – ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
 • 14 มิ.ย. 2566 – ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
 • 14 มิ.ย. 2566 ถึงวันสอบ – พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
 • 2 ก.ค. 2566 – สอบภาค ก. ก.พ.
 • 13 ก.ย. 2566 – ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
 • 22 ก.ย. 2566 – พิมพ์หนังสือรับรองผลฯ

การสอบแบบ e-Exam (สำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท)

 • 6-28 ม.ค. 2566 – กรอกข้อมูลล่วงหน้า
 • 30 ม.ค. – 17 ก.พ. 2566 – รับสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.
 • 30 ม.ค. – 18 ก.พ. 2566 – ชำระเงินค่าสมัครสอบ
 • 20 ก.พ. – 29 มี.ค. 2566 – Upload รูปถ่าย สำหรับรอบ 1-7
 • 20 ก.พ. – 26 เม.ย. 2566 – Upload รูปถ่าย สำหรับรอบ 8-14
 • 20 ก.พ. – 24 พ.ค. 2566 – Upload รูปถ่าย สำหรับรอบ 15-21
 • 10 มี.ค. 2566 – ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
 • 14 มิ.ย. 2566 – ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
 • 14 มิ.ย. 2566 ถึงวันสอบ – พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
 • 2 ก.ค. 2566 – สอบภาค ก. ก.พ.
 • 13 ก.ย. 2566 – ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
 • 22 ก.ย. 2566 – พิมพ์หนังสือรับรองผลฯ

สำนักงาน ก.พ. จะประกาศแจ้งรายละเอียดกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ทั้งแบบ e-Exam และแบบ Paper & Pencil ประจำปี 2566 ให้ทราบต่อไป ที่เว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th/

แหล่งที่มา

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.