ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย กนก จุลมนต์ สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล

Original price was: 200.00 ฿.Current price is: 180.00 ฿.

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

แชร์

บทนำ
ส่วนที่ 1 การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
1. ข้อสอบการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) วันที่ 26 มิถุนายน 2565.
2. ข้อสอบการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
3. ข้อสอบการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563.
4. ข้อสอบในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่) วันที่ 27 มิถุนายน 2563.
5. ข้อสอบการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563..
6. ข้อสอบการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562…
7. ข้อสอบในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่) วันที่ 8 เมษายน 2561
8. ข้อสอบการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
9. ข้อสอบการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) วันที่ 4 มิถุนายน 2559
10. ข้อสอบการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) วันที่ 9 สิงหาคม 2558.
ส่วนที่ 1 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
1. ข้อสอบการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) วันที่ 26 มิถุนายน 2565
2. ข้อสอบการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565.
3. ข้อสอบการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563.
4. ข้อสอบในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่) วันที่ 27 มิถุนายน 2563.
5. ข้อสอบการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
6. ข้อสอบการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) วันที่ 19 พฤษภาคม 2561
7. ข้อสอบในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่) วันที่ 8 เมษายน 2561
8. ข้อสอบการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560.
9. ข้อสอบการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พี่พากษา (สนามใหญ่) วันที่ 4 มิถุนายน 2559
10. ข้อสอบการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) วันที่ 9 สิงหาคม 2558
ส่วนที่ 3 การอ่านจับใจความ
1. ข้อสอบการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) วันที่ 26 มิถุนายน 2565.
2. ข้อสอบการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563.
3. ข้อสอบการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) วันที่ 22 พฤษภาคม 2562.
4. ข้อสอบการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) วันที่ 19 พฤษภาคม 2561
5. ข้อสอบการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
6. ข้อสอบการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) วันที่ 9 สิงหาคม 2558
7. ข้อสอบการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) วันที่ 6 กันยายน 2557.
ส่วนที่ 4 ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายความรู้ชั้นเนติบัณฑิต.
1. สมัยที่ 72 สอบวันที่ 30 สิงหาคม 2563.
2. สมัยที่ 73 สอบวันที่ 4 เมษายน 2564.
3. สมัยที่ 74 สอบวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
ส่วนที่หนึ่ง การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
ส่วนที่สอง การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
อภิธานศัพท์
Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.