loader-image
10% OFF

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย กนก จุลมนต์ สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล

180.00 ฿

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

บทนำ
ส่วนที่ 1 การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
1. ข้อสอบการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) วันที่ 26 มิถุนายน 2565.
2. ข้อสอบการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
3. ข้อสอบการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563.
4. ข้อสอบในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่) วันที่ 27 มิถุนายน 2563.
5. ข้อสอบการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563..
6. ข้อสอบการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562…
7. ข้อสอบในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่) วันที่ 8 เมษายน 2561
8. ข้อสอบการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
9. ข้อสอบการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) วันที่ 4 มิถุนายน 2559
10. ข้อสอบการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) วันที่ 9 สิงหาคม 2558.
ส่วนที่ 1 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
1. ข้อสอบการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) วันที่ 26 มิถุนายน 2565
2. ข้อสอบการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565.
3. ข้อสอบการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563.
4. ข้อสอบในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่) วันที่ 27 มิถุนายน 2563.
5. ข้อสอบการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
6. ข้อสอบการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) วันที่ 19 พฤษภาคม 2561
7. ข้อสอบในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่) วันที่ 8 เมษายน 2561
8. ข้อสอบการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560.
9. ข้อสอบการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พี่พากษา (สนามใหญ่) วันที่ 4 มิถุนายน 2559
10. ข้อสอบการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) วันที่ 9 สิงหาคม 2558
ส่วนที่ 3 การอ่านจับใจความ
1. ข้อสอบการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) วันที่ 26 มิถุนายน 2565.
2. ข้อสอบการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563.
3. ข้อสอบการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) วันที่ 22 พฤษภาคม 2562.
4. ข้อสอบการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) วันที่ 19 พฤษภาคม 2561
5. ข้อสอบการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
6. ข้อสอบการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) วันที่ 9 สิงหาคม 2558
7. ข้อสอบการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) วันที่ 6 กันยายน 2557.
ส่วนที่ 4 ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายความรู้ชั้นเนติบัณฑิต.
1. สมัยที่ 72 สอบวันที่ 30 สิงหาคม 2563.
2. สมัยที่ 73 สอบวันที่ 4 เมษายน 2564.
3. สมัยที่ 74 สอบวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
ส่วนที่หนึ่ง การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
ส่วนที่สอง การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
อภิธานศัพท์
Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.