ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

กฎหมาย ล้มละลายพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2566) วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

380.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

แชร์

สารบาญ
ข้อสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพันตัว
การฟ้องคดีล้มละลายโดยเจ้าหนี้ธรรมดา
การฟ้องคดีล้มละลายโดยเจ้าหนี้มีประกัน
การถอนฟ้อง
การพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลาย
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว
ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
การจัดการทรัพย์สินและกิจการของลูกหนี้
จ.พ.ท.เข้าว่าคดีแทนลูกหนี้
เจ้าหนี้ต้องขอรับชำระหนี้
จ.พ.ท.ต้องประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
การประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
การประชุมเจ้าหนี้ครั้งอื่น
เจ้าหนี้มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้
การเพิกถอนหรือทำลายมติที่ประชุมเจ้าหนี้
การไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย
การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย
คำพิพากษาให้ล้มละลาย
การประนอมหนี้ภายหลังการล้มละลาย
การปลดจากล้มละลาย
กระบวนพิจารณากรณีลูกหนี้ตาย
กรณีลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญและนิติบุคคล
การขอรับชำระหนี้
การขอรับชำระหนี้ตามมาตรา 109(3),116 และ 122
การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ผู้ชนะคดี จ.พ.ท.
การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไม่มีประกัน
การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้มีประกัน
การขอรับชำระหนี้ดอกเบี้ยและค่าป่วยการ
การขอรับชำระหนี้ของลูกหนี้ร่วม ผู้ค้ำประกัน
เจ้าหนี้ใช้สิทธิหักกลบลบหนี้
การตรวจและสั่งคำขอรับชำระหนี้ฯ
ทรัพย์สินซึ่งอาจนำมาชำระหนี้ได้
ผลของการล้มละลายกับการบังคับคดีแพ่ง
การเพิกถอนการฉ้อฉล
การเพิกถอนการให้เปรียบแก่เจ้าหนี้บางราย
จ.พ.ท.ทวงหนี้ของลูกหนี้
จ.พ.ท.ปฏิเสธสัญญาที่มีภาระเกินควร
ลำดับการชำระหนี้
การปิดคดี
การยกเลิกการล้มละลาย
กิจการที่ จ.พ.ท.ต้องได้รับความเห็นชอบฯ
การร้องคัดค้านการกระทำของ จ.พ.ท.
เขตอำนาจศาล
ร้องขัดทรัพย์ในคดีล้มละลาย
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายฯ
Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบสินค้า

Cart
Your cart is currently empty.