ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
15.1% OFF

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ฯ ฉบับอ้างอิง โดย อำพน เจริญชีวินทร์,กฤษฏิ์ เจริญชีวินทร์

Original price was: 650.00 ฿.Current price is: 552.00 ฿.

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

แชร์

สารบัญ 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
หมวด ๑ การจัดดั้งและเขตอำนาจศาลปกครอง
หมวด ๒ ตุลาการศาลปกครอง
หมวด ๓ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
หมวด 3/จ คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง
หมวด 4 วิธีพิจารณาคดีปกครอง
ส่วนที่ ๑ การฟ้องคดีปกครอง
ส่วนที่ พ การดำเนินคดีปกดรอง
ส่วนที่ /๑ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ส่วนที่ ๓ คำพิพากษาหรือดำสั่งคดีปกครอง
หมวด ๕ สำนักงานศาลปกครอง
บทเฉพาะกาล
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
ภาค ๑ บททั่วไป
กาค ๒ วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น
หมวด ๑ การเสนอกำฟ้องและตรวจคำฟ้อง
หมวด ๑/๑ การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
หมวด ๒ การแสวงหาข้อเท็จจริง
ส่วนที่ ๑ การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง
คำให้การ ดำคัดด้านดำให้การ
และคำให้การเพิ่มเติม
ส่วนที่ ๒ การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล
หมวด ๓ การตรูปสำนว น
หมวด ๙ การรับฟังพยานหลักฐาน
หมวด ๕ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา
ส่วนที่ ㆍ การทูเลาการบังคับตามกฎ
หรือคำสั่งทางปกตรอง
ส่วนที่ ๒ การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
หมวด ๖ การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี
การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง
หมวด ๗ การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี
ส่วนที่ 0 การนั่งพิจารณาคดี
ส่วนที่ ๒ การแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี
ส่วนที่ . การทำดำพิพากษาและดำสั่ง
ภาค ๓ วิธีพิจารณาคดีปกครอง
ในศาลปกครองสูงสุด
ภาค ๔ การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
หมวด ๑ บททั่วไป
ส่วนที่ ๑ ศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดี
ส่วนที่ ๒ การแจ้งดำบังคับ
ส่วนที่ ๓ การงดการบังคับคดี
ส่วนที่ ๔ การถอนการบังคับคดี
ส่วนที่ ๕ การเพิกถอนหรือแก้ไข
การบังคับคดีที่ผิตระเบียบ
Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.