ตำราราม EDU1202 63142 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

101.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย
บทที่ 1 หลักการและแนวคิดด้านนวัตกรรและเทคโนโลยี
บทที่ 2 นวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา
บทที่ 3 เทคโนโลยีดิจิทัล
บทที่ 4 หลักการออกแบบ การผลิต การพัฒนา และการประเมินผลดิจิทัล
บทที่ 5 การใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนการสอน
บทที่ 6 วิธีระบบและการออกแบบการเรียนการสอน
บทที่ 7 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการปฎิบัติงาน
บทที่ 8 การรู้เท่าทันสื่อและใช้ได้อย่างปลอดภัย

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบสินค้า

Cart
Your cart is currently empty.