ตำรารามLAW4105 (LAW4005) 65124 หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย

116.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

.(พิเศษ)ดร.จิรนิติ หะวานนท์
พิมพ์ครั้งที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2565

ประกอบด้วย
บทที่ 1 บททั่วไป
บทที่ 2 ประวัติวิชาชีพนักกฎหมาย
บทที่ 3 ความหมายของวิชาชีพนักกฎหมาย
บทที่ 4 การศึกษาอบรม
บทที่ 5 องค์การวิชาชีพ
บทที่ 6 คุณธรรมของวิชาชีพนักกฎหมาย
บทที่ 7 หลักธรรมวิชาชีพนักกฎหมาย

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบสินค้า

Cart
Your cart is currently empty.